Vitaj pod Slnečníkom!

slnecnik VI. obalka

Milí čitatelia, milovníci umenia, umelci, pozorovatelia.

Pred očami máte zhmotnenú alebo virtuálnu podobu šiesteho čísla trojmesačníka Slnečník. Tešíme sa skromne, že ho môžeme z viacerých hľadísk označiť za výnimočný. Tentoraz, napríklad, vychádza v skrátenej časovej perióde. No nie je to výnimočné? Niežeby sme nemali aj dostatok inej práce, keďže ho tvoríme z vášne k umeniu a bez finančného zisku, potrebovali sme sa však prispôsobiť podpornému grantu, vďaka ktorému mohlo aj šieste číslo Slnečníka reálne vyjsť. Za túto podporu ďakujeme spoločnosti Reydel a taktiež Nitrianskej komunitnej nadácii, nech vám Slnko svieti na cestách. Avšak, čo nás a rovnako aj vás môže v tomto limitujúcom období tešiť ešte väčšmi, je aktuálny obsah Slnečníka, ktorý po kvalitatívnej ani kvantitatívnej stránke nijak neutrpel, práve naopak. Zato sme vďační aj novým prispievateľom, ktorí ho svojou tvorbou obohacujú, a vyzývame zároveň aj ďalších – posielajte na slnecnik.redakcia@gmail.com, budeme sa tešiť a tešíme sa už teraz! Bodkou za úvodom vítam nové spolupracovníčky v redakčnom tíme Slnečníka: Máriu Pažmovú a Danielu Lysú. Dúfam, že sa im bude fluidum nášho Slnečníka páčiť. A vám tiež, príjemné čítanie!

Juraj Majtán, šéfredaktor

čítaj tu