Vitaj pod Slnečníkom!

Milé čitateľky, milí čitatelia,slnecnik IX

po dlhšom čakaní, priznávame aj meškaní, sa môžeme opäť pochváliť zhmotneným číslom Slnečníka. V našich predstavách bol už dávno zrodený, no akosi sa mu nechcelo vyjsť na tento pozemský svet. Potreboval dozrieť do stavu, s ktorým by naša redakčná rada bola spokojná. Veď posúďte sami! Pevne verím, že aj vy budete zdieľať naše presvedčenie. A preto všetkým autorom patrí veľké ĎAKUJEM.

 

Juraj Majtán
šéfredaktor

čítaj tu