Vitaj pod Slnečníkom!

sln10Milé čitateľky, milí čitatelia.

Pozornému oku určite neuniklo, že Slnečník už nie je štvrťročník, ale občasník. V tomto smere sa jedna etapa jeho púte skončila a začína sa druhá. Brať to tragicky? To rozhodne nie! Veď všetko má svoj pomyselný začiatok aj koniec. Keď to prenesieme na tvorbu, začiatok je v mysli a srdci, jej koniec je napísaný a uverejnený, aby mohol autor navonok vyjadriť svoje vnútro. A takto sa to dookola opakuje, rodí sa tvorba v nás a vonku umiera, aby sme sa o ňu mohli so svetom podeliť. Tam predsa len prostredníctvom ľudí neustále ožíva. Je to vďaka tým, ktorí ju vnímajú. So Slnečníkom je to rovnaké: neumiera, len jeho periodicita sa mení.

Juraj Majtán

šéfredaktor

čítaj tu