Vitaj pod Slnečníkom!

slnecnik8Milé čitateľky, milí čitatelia,

už po ôsmykrát sa vám dostáva do pozornosti kultúrno-literárny trojmesačník s názvom Slnečník, no po prvýkrát môžem sám za seba povedať, že práve toto číslo sa rodilo zo všetkých najťažšie. Naše plány, ktoré sme s ním mali, narazili na tvrdú prekážku v podobe grantu, ktorý sme nakoniec nedostali. Ešte  pred naším ortieľom sme si boli takmer istí, že ho máme vo vrecku. Výsledok nás síce rozčaroval a nemilo prekvapil, ale zároveň aj poučil, že nemáme nič vopred očakávať ani plánovať. To je zhubná cesta k stavaniu vzdušných zámkov. Preto sme sa vybrali na cestu, ktorá má sama o sebe zmysel, bez konečného cieľa. V prenesenom zmysle je tou cestou a zmyslom najnovší Slnečník. A čo bude po ňom? To sa nechajte, rovnako ako aj my, prekvapiť.

Juraj Majtán
šéfredaktor

čítaj tu